TeleView


Index (Klik op gewenste rubriek)
Veel gestelde vragen over...

                                               

-Analoge converter
-Beeld bekijken
-Blauw beeld
-Camera URL’s
-Compressie

-Geen verbinding
-IP adres unit
-Meer units op 1 lokatie
-Poort gebruik
-Recorder URL’s

-Resolutie
-Router info
-RTSP Stream
-VPN Instellen
-Wachtwoord

FAQ Rubriek

 

RTSP Stream

 

Vraag:
Wat is een RTSP stream van een camera, hoe vind ik die en stel ik die in?

Antwoord:
RTSP (Real Time Streaming Protocol) is een protocol wat vrijwel alle camera’s en bepaalde recorders kunnen uitsturen om een live stream van het camerabeeld te kunnen ontvangen.
Een RTSP stream is als volgt opgebouwd:
rtsp://[<loginnaam>:<wachtwoord>@]<ipadres>[:<poortnummer>]/<string>

Hierbij is alles tussen [ ] optioneel en alles tussen < > moet van de juiste gegevens worden voorzien.
<loginnaam> = de loginnaam (hoeft enkel live weergave via rtsp te mogen)
<wachtwoord> = het wachtwoord van dit login
<ipadres> = het lokale ip-adres
<poortnummer> = de RTSP poort (standaard 554)
<string> = een camera/recorder afhankelijke string die aangeeft welk videobeeld geleverd moet worden. [gebruik hier de sub-stream] Zie hiervoor onderandere de lijst hieronder. (Camera URL en Recorder URL) Staat uw camera/recorder niet in een van deze lijsten, dan zal de <string> opgezocht moeten worden in de leveranciers documentatie en getest met b.v. VLC-player. Heeft u hiermee beeld (en gebruikt u geen H265), dan zal het ook met de TeleView lukken. 

Naar boven  

Resolutie

 

Vraag:
Welke cameraresolutie moet er aangeboden worden (en waarom)?

Antwoord:
Het is belangrijk dat er geen onnodig grote camera streams worden aangeboden. De software werkt zonder ActiveX en andere in meldkamers ongewenste plug-ins van camera fabrikanten. vandaar de keuze voor het RTSP formaat ipv bijvoorbeeld Onvif. Dit heeft als gevolg dat de streams per camera wat groter/zwaarder zijn. Voor een meldkamer is het belangrijk dat ze bij een melding snel een overzicht krijgen van de camerabeelden, met een zo vloeiend mogelijk beeld. Herkenning of identificatie is hier niet aan de orde, het is voor een centralist belangrijker om te constateren WAT er te zien is dan WIE er te zien is. Daarom is resolutie voor de doormelding ondergeschikt aan snelheid. In de TeleView unit kan de stream weliswaar getranscodeerd worden naar een kleiner formaat, maar dit gaat sterk ten koste van de processorcapaciteit, dus is het zo goed mogelijk 'op maat' instellen van de camera stream door de installateur wenselijk. Hiervoor wordt dan ook een tweede of derde camera stream gekozen met een lage resolutie (de eerste stream is dan voor 'live' gebruik van de klant zelf). Hier zijn wat richtlijnen voor het ideale stream formaat:

 
 • Bij beperkte beschikbare upload capaciteit (5 tot 10 Mb/s):
  Stream formaat 4: 3 camera - bij voorkeur CIF 352 x 288
  Stream formaat 16:9 camera - camera-afhankelijk zo dicht mogelijk hierbij

 • Bij gemiddelde beschikbare upload capaciteit (10 tot 20 Mb/s)
  Stream formaat 4: 3 camera - bij voorkeur 2CIF 704 x 288
  Stream formaat 16:9 camera - camera-afhankelijk zo dicht mogelijk hierbij

 • Bij royaal beschikbare upload capaciteit (20 tot 40 Mb/s)
  Stream formaat 4: 3 camera - bij voorkeur 4CIF 704 x 576
  Stream formaat 16:9 camera - camera-afhankelijk zo dicht mogelijk hierbij

Naar boven  

Compressie

 

Vraag:
Worden alle compressie typen ondersteund?

Antwoord:
Nee, H.265 wordt (nog) niet ondersteund. Zet de camera's/recorder daarom bij de gebruikte substream terug naar H.264 of een van de andere compressie soorten.

Naar boven  

Wachtwoord

 

Vraag:
Zijn er eisen aan een wachtwoord (of loginnaam)?

Antwoord:
Ja, er zijn enkele eisen aan een wachtwoord (en ook aan de loginnaam)
Omdat de loginnaam en het wachtwoord in de rtsp-stream ingevoegd moeten worden mogen deze geen scheidingstekens die de rtsp-stream gebruikt bevatten.
De scheidingstekens in een rtsp-stream zijn: @, : en /

(Let op! Bij Dahua moet de loginnaam ≥5 karakters zijn)

Naar boven  

VPN instellen

 

Vraag:
Hoe moet de VPN ingesteld worden

Antwoord:
Er hoeft niets door u ingesteld te worden. De unit dient op een netwerk aangesloten te worden welke beschikt over een internetverbinding en een DHCP-server. Nadat(!) u de netwerkkabel (en eventuele accessoires) heeft aangesloten kunt u de voeding aansluiten en de unit inschakelen. Zodra de unit door de DHCP-server (meestal de router van de klant) een IP-adres heeft ontvangen wordt de VPN verbinding met de meldkamer automatisch tot stand gebracht. Vervolgens neemt u contact met Tele Connect op om de unit te activeren en de laatste instellingen door hen te laten uitvoeren.
Voor de VPN worden de uitgaande poorten UDP 500 en UDP 4500 gebruikt, alleen bij zeer zwaar beveiligde netwerken kan het zijn dat deze geblokkeerd worden, deze dienen dan naar buiten toe open gezet te worden.

Naar boven  

Poort gebruik

 

Vraag:
Welke poorten worden er gebruikt door de VPN

Antwoord:
Voor de VPN worden de uitgaande poorten UDP 500 en UDP 4500 gebruikt. Bij de meeste routers staan de poorten naar buiten toe gewoon open, alleen bij zeer zwaar beveiligde netwerken kan het zijn dat deze geblokkeerd worden, deze dienen dan open gezet te worden.

Naar boven  

Beeld bekijken

 

Vraag:
Kan ik zelf de beelden op de unit bekijken?

Antwoord:
Het is niet mogelijk om lokaal de beelden op de unit te bekijken. Een monitor op de unit aansluiten heeft geen zin.

Naar boven  

IP adres unit

 

Vraag:
Wat is het IP adres van de unit?

Antwoord:
Er wordt vanuit gegaan dat het IP adres van de unit wordt afgegeven door de DHCP-server in het netwerk van de gebruiker. Dit is in verreweg de meeste standaard LAN configuraties het geval. Welk IP adres de unit krijgt is verder niet belangrijk omdat alle noodzakelijke instellingen t.b.v. de verbindingen reeds vooraf door Tele Connect in de unit geprogrammeerd zijn. In de zeldzame gevallen waar in het LAN netwerk geen automatische IP adressen worden uitgegeven dient voorafgaand aan de levering een vast IP adres voor de unit te worden afgesproken en door ons te worden geprogrammeerd (adres, netmask, gateway & dns-servers). Als dit niet is gedaan is de TeleView unit niet extern te bereiken want voor toegang tot de gateway 'naar buiten' is deelname in het LAN netwerk vereist.
Standaard worden de TeleView units dus geprogrammeerd om automatisch een IP adres te verkrijgen van de DHCP-server van de gebruiker.

Naar boven  

Geen verbinding

 

Vraag:
De unit heeft geen verbinding met de meldkamer, wat nu?

Antwoord 1:
De unit is opgestart voordat de netwerkkabel aangesloten was. Start de unit opnieuw op. (Zorg dat eerst de netwerkkabel aangesloten is.)

Antwoord 2:
Het router blokkeert de uitgaande poorten UDP 500 en/of UDP 4500. Er zijn routers waarvan de firewall zo zwaar staat ingesteld dat niet alleen inkomend maar ook uitgaand verkeer op de meeste poorten wordt geblokkeerd. Stel in het router de firewall zo in dat uitgaande verbindingen op de aangegeven poorten toegestaan is. (zie ook Router info)

Antwoord 3:
De unit heeft geen IP-adres gekregen. Check of de unit in het netwerk aanwezig is. Bijvoorbeeld met een MAC-scanner, het MAC-adres van de unit staat op de onderzijde. Is het IP-adres gevonden, dan kun je proberen deze te benaderen. Als de unit werkt dan krijg je een melding dat het werkt. Vind je de unit niet, controleer dan of er een DHCP-server in het netwerk actief is, zo niet, laat dan door ons een vast IP-adres plaatsen, plaats hiervoor de unit in een netwerk dat wel een DHCP-server heeft, en geef ons de in te voeren gegevens door. (adres, netmask, gateway & dns-servers)

Naar boven  

Blauw beeld

 

Vraag:
De meldkamer heeft alleen een blauw beeld van een of meer van de camera’s, hoe kan dit?

Antwoord:
Bij blauw beeld is er wel verbinding, maar krijgt de unit geen beeld aangeleverd. Is de camera (recorder) waarvan het blauwe beeld moet komen bereikbaar voor de unit?

 • Controleer de instellingen van de camera!

 • Klopt het login en wachtwoord zoals opgegeven bij aanvraag van de unit.

 • Is de camera bereikbaar met dit login/wachtwoord.

 • Is de opgegeven RTSP-stream juist? (bereikbaar met b.v. VLC-player)?

 • Staat de resolutie laag (zie Resolutie).

Naar boven  

Analoge converter

 

Vraag:
Hoe sluit ik de analoge converter aan?

Antwoord:
Er zijn twee types analoge converter, de 1 kanaals en de 4 kanaals.
De 1 kanaals wordt rechtstreeks op een USB-poort van de unit aangesloten (maximaal 2)
De 4 kanaals wordt in het zelfde netwerk aangesloten als waar de unit in aangesloten is. (de converter gebruikt geen netwerkadres uit de lokale netwerkrange, maar heeft een eigen netwerk met de unit)
Sluit de analoge zijde aan op de betreffende camera, gebruik de “loop”-uitgangen van de recorder of gebruik een goede videoverdeler om de kabel te splitsen. (geen T-splitter gebruiken!, deze verslechtert de beeld kwaliteit)
Analoge camera’s kunnen ook via de RTSP-stream van een recorder welke ondersteund wordt ingevoegd worden.

Naar boven  

Meer units op 1 lokatie

 

Vraag:
Kunnen er meer units op 1 lokatie aangesloten worden?

Antwoord:
Als er meer units op 1 lokatie moeten worden aangesloten (meer kanalen nodig), dan ligt het aan de VPN-configuratie van de betreffende meldkamer hoe of dit opgelost moet worden.

Heeft de meldkamer maar 1 adres per aansluiting, dan zal er voor elke unit een eigen internetverbinding aanwezig moeten zijn. Omdat de boxen intern zeer waarschijnlijk in het zelfde netwerk zitten, is het meestal niet mogelijk om via DHCP beide units elk naar een eigen gateway te sturen en zullen de beide units een vast IP-adres moeten krijgen, elk met een eigen gateway.

Heeft de meldkamer meer adressen per aansluiting, dan zal er een speciale tussen-router geplaatst moeten worden, welke de VPN verbinding voor zijn rekening neemt en al naar gelang de situatie zullen er ook extra netwerkaansluitingen aan de boxen toegevoegd moeten worden.

Neem hiervoor contact op met uw meldkamer of met Tele Connect.

Naar boven  

Camera URL

 

Vermelde URL’s gelden zoveel mogelijk voor de sub-stream (2e stream). Zie Resolutie voor de optimale instelling van deze stream.

Indien niet anders aangegeven dient op de lokatie van "<ip>" het volgende te worden ingegeven: "<loginnaam>:<wachtwoord>@<ipadres>:<poortnummer>" (zie: RTSP Stream)

Merk Model RTSP URL
     
Acti Diverse rtsp://<ip>:7070/stream2
     
Aver SF1301 rtsp://<ip>/play1.sdp
     
Axis 212PTZ rtsp://<ip>/mpeg4/media.amp
  M7001 rtsp://<ip>/axis‑media/media.amp
  P33xx rtsp://<ip>/axis‑media/media.amp?videocodec=h264&resolution=640x480
  P3225-LVE (encoder) rtsp://<ip>/axis‑media/media.amp?camera=1
     
Avigilon 2.0W-H3x-xxxx rtsp://<ip>/defaultSecondary?streamType=u
  3.0W-H3x-xxxx rtsp://<ip>/defaultSecondary?streamType=u
     
AVTech AVN284V rtsp://<ip>/live/h264/cif
     
Bosch Flexidome 7000 rtsp://<ip>/h264
  G5 IP 7000 rtsp://<ip>/?inst=2
  Panoramic 5000 rtsp://<ip>/?inst=2
  meerkanaals encoders rtsp://<ip>/?line=1/?inst=2
rtsp://<ip>/?line=1&?inst=2
(?line=kanaalnr. & ?inst=streamnr.)
  diverse rtsp://<ip>/?line=1&?inst=2
     
Brickcom 30xN rtsp://<ip>/2
     
Dahua diverse rtsp://<ip>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
     
D-Link Serie rtsp://<ip>/live2.sdp
     
DRS WM Elite 3000 (old firmware) rtsp://<ip>:8557/2?videoCodecType=H.264
  WM Elite 3000 rtsp://<ip>:554/2?videoCodecType=H.264
     
Flir thermisch rtsp://<ip>/ch0
     
Grandstream (encoder) GXV3504 rtsp://<ip>/0 (0=kanaal-1)
     
Hikvision Alle camera’s rtsp://<ip>/Streaming/Channels/2
(LET OP! bij firmware V5.5.0 en hoger dient eerst RTSP geactiveerd te worden.)
     
Illustra Fisheye camera’s rtsp://<ip>/videoStreamId=2
  Overige camera’s rtsp://<ip>/stream2
     
ISIS Diverse camera’s rtsp://<ip>/live2.sdp
     
JVC Diverse camera’s rtsp://<ip>/PSIA/Streaming/channels/1
     
Mobotix t/m model 14 Niet mogelijk, geen RTSP
  Vanaf model 15 (firmware V4.4.2.34 en hoger) rtsp://<ip>/stream0/mobotix.mjpeg
rtsp://<ip>/mobotix.h264
(LET OP! RTSP dient eerst juist ingesteld te worden)
     
Panasonic diverse rtsp://<ip>/MediaInput/h264/stream_2
     
Provision I4-390IPVF rtsp://<ip>/Profile2
     
Samsung SN0-6084R rtsp://<ip>/profile2/media.smp
  SND-6084RP rtsp://<ip>/profile2/media.smp
  SNV-6084RP rtsp://<ip>/smc/media.smp
    rtsp://<ip>/0 (0=kanaal 1 etc)
     
Santec H264 camera’s rtsp://<ip>/h264
  MJPEG camera’s rtsp://<ip>/jpeg
  SNC-311 series rtsp://<ip>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
     
Sanyo VCC-HD serie rtsp://<ip>/VideoInput/1/h264/1
     
Sony diverse rtsp://<ip>/media/video2
     
UTC TVW-1101 rtsp://<ip>/H264/ch1/sub
     
Video1One ISIS-series rtsp://<ip>/live2.sdp
  ISIS-MBL-series rtsp://<ip>/sub
     
VivoTec diverse rtsp://<ip>/live2.sdp
     
Xyclop Diverse rtsp://<ip>/Streaming/Channels/2
     
Naar boven  

Recorder URL

 

De vermelde URL voorbeelden in de tabel hieronder gelden gaan steeds uit voor de substream van kanaal 1 van de betreffende recorder; voor overige kanalen moet u de rtsp string hier uiteraard op aanpassen. Voor alle duidelijkheid: het IP adres dat in de string moet worden ingevuld is dus het adres van de recorder.
Een groot voordeel van het verkrijgen van de RTSP camera streams via de recorder is dat hierdoor ook analoge camera's en HD-SDI / HD-CVI camera's met de TeleView unit kunnen worden verbonden. Door gebruik te maken van recorders die RTSP streams van aangesloten camera's verstrekken kan de beperking van maximaal 2 analoge camera's van het TeleView concept 'omzeild' worden.

Van de in deze tabel opgenomen recorders weten we dat deze daadwerkelijk RTSP streams van de op de recorder aangesloten camera's kunnen leveren. Van andere recorders dient dit onderzocht te worden.

Indien niet anders aangegeven dient op de lokatie van "<ip>" het volgende te worden ingegeven: "<loginnaam>:<wachtwoord>@<ipadres>:<poortnummer>" (zie: RTSP Stream)

Merk Model RTSP URL
     
ABUS TV series rtsp://<ip>/mpeg4/ch1/sub/av_stream
  TVVR400xx series rtsp://<ip>/1
     
Altura   rtsp://<ip>/ch01.sub
     
Aver Recorders Zijn niet te integreren !!!
    (hebben geen rtsp-stream)
     
Avtech AVZ205 rtsp://<ip>/live/h264/ch1
     
Bosch DVR3000-x-Axxx
DVR5000-x-Axxx
rtsp://<ip>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
     
Camtech xdrh2080 rtsp://<ip>/trackID=1
  DDR208 rtsp://<ip>/trackID=1
     
Dahua Diverse rtsp://<ip>/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
  Diverse >10kanalen rtsp://<ip>/cam/realmonitor?channel=01&subtype=1
    (Let op! Bij Dahua moet de loginnaam ≥5 karakters zijn)
     
Divitec Diverse rtsp://<ip>/trackID=1
     
Hikvision Diverse rtsp://<ip>/Streaming/Channels/102 (1=ch1, 02=sub)
     
Honeywell  HREP24D500X Is niet te integreren !!!
    (heeft geen rtsp-stream)
     
IDIS Diverse Zijn niet te integreren !!!
   (hebben geen rtsp-stream)
     
ILDVR IL71xxHV-A rtsp://<ip>/Streaming/Channels/102 (1=ch1, 02=sub)
     
MileSight MS-N5016UPT rtsp://<ip>/ch_400 (4=sub, 00=ch1)
(LET OP! niet op H.265 instellen.)
     
MileStone alleen met ONVIF-Bridge optie mogelijk! rtsp://<ip>/live/<Camera GUID> (de <Camera GUID> is te vinden in Management Client, zie manual ONVIF bridge)
     
Samsung SRD-870 rtsp://<ip>/0 (0=kanaalnr-1)
     
Xyclop Diverse rtsp://<ip>/Streaming/Channels/102 (1=ch1, 02=sub)
     
Naar boven  

Router info

 

Een VPN verbinding kan alleen opgebouwd worden als in de router ter plaatse het dataverkeer van binnen naar buiten niet geblokkeerd wordt. Er zijn routers waarbij standaard de FireWall al het uitgaande verkeer (buiten poort 80) blokkeert. Deze FireWall zal minder scherp ingesteld moeten worden om de poorten UDP500 en UDP4500 naar buiten te openen.

Bekende probleem routers zijn:

Provider Router Oplossing
KPN Experiabox (nieuwe versie) KPN bellen voor aanpassen.
Ziggo Cisco Firewall op LOW zetten.
     
Naar boven